Košnikova gostilna

Košnik se je kot lik začel pojavljati leta 1983 v samostojnih skečih oddaje

Košnik se je kot lik začel pojavljati leta 1983 v samostojnih skečih oddaje

Martin (Dare Ulaga) je bil Dolenjec, Francl (France Trefalt) Gorenjec in Južek (Mito Trefalt) Prlek

Martin (Dare Ulaga) je bil Dolenjec, Francl (France Trefalt) Gorenjec in Južek (Mito Trefalt) Prlek

Vera Perova je igrala Košnikovo ženo Nežo in Martinovo ženo Francko energično žensko, ki je prihajala po Martina, če ga ni bilo kmalu domov, kar v gostilno.

Vera Perova je igrala Košnikovo ženo Nežo in Martinovo ženo Francko energično žensko, ki je prihajala po Martina, če ga ni bilo kmalu domov, kar v gostilno.

Alfi Nipič, Franc Košir in Slavko Avsenik v pogovoru s Franclom.

Alfi Nipič, Franc Košir in Slavko Avsenik v pogovoru s Franclom.

Maskerka Marija Jurovič »dela« Janeza Košnika.

Maskerka Marija Jurovič »dela« Janeza Košnika.

Oddaja Košnikova gostilna je bila na sporedu od leta 1984 do 1987.
Zanjo sem pisal scenarije ter v njej igral vlogi Prleka Južeka in Gorenjca Janeza Košnika. Zaradi prepleta zabave, ljudskega izročila ter pevske kulture in Košnikovega humorja mi je h gledanju uspelo pritegniti rekordno število gledalcev. Kljub temu da je bilo na sporedu le enajst oddaj, je serija gledalcem ostala živo v spominu. V njej je sodelovala vrsta slovenskih igralcev, med njimi Vera Perova kot Košnikova žena Neža, Dare Ulaga kot njegov prijatelj Martin, Ivo Ban, Dušan Škedl, Milan Kalan, Polona Vetrih, Marijana Brecelj, France Trefalt, Ferdo Medved, Franc Markovčič in številni drugi. Ansambel Avsenik, ki so ga v tistem času na Televiziji Slovenija slabo izkoristili, je s Košnikovo gostilno dobil svojo prvo in edino slovensko zabavnoglasbeno televizijsko serijo.

V 90-minutni oddaji so dobili odlično priložnost pevski zbori, ansambli, folklorne skupine, ljudski godci in tisti, ki so negovali ljudske običaje, šege in navade. Gledalci so spoznavali noše, verovanja, plese, ustno izročilo, kulinariko, stavbarsko, gospodarsko in prometno dediščino. V času, ko je bila oddaja na sporedu, so si gledalci želeli spoznavati korenine slovenske identitete, in to jim je oddaja tudi omogočila.
S podobnim programom nastopam tudi v okviru akcije Dobrodelnega društva France.

Avdio kaseta Eno fuksijo mi dajte! s Košnikovimi zgodbami je leta 1985 za 25.000 prodanih izvodov dobila priznanje srebrna kaseta.
Televizija Slovenija je novembra 2006 uvrstila na spored enajst ponovitev serije Košnikova gostilna v skrajšani, 60-minutni različici. Tudi ponovitve so na drugem programu dosegale rekordno gledanost. 

Dr. Maks Tušak

Skoraj neznano je, da je pri zadnjih oddajah sodeloval tudi psiholog dr. Maks Tušak. Oddaje so bile neposredni prenosi, ni bilo montaž in ponavljanj. Igral sem vlogi Južeka in Košnika, govoril v dveh narečjih in včasih sta se Južek in Košnik med seboj še pogovarjala.

Bil sem scenarist in redaktor oddaje in pred začetkom sem bil tako napet, da sem potreboval pomoč. Dr. Tušak je znal pomagati. Njegova je bila tudi ideja naj bi igral dve vlogi in se tako prikupil Gorenjcem in Štajercem, kar se je tudi zgodilo.