Nagrade in priznanja

  • 1978 Televizijski trimski test – JRT Festival
  • 1979 Televizijske trimske oddaje – Bloudkovo priznanje
  • 1980 Zlati ekran - Tednik 7D
  • 1981 Naše srečanje – JRT Festival
  • 1983 Zlati ekran - Tednik 7D
  • 2008 zahvalna listina v akciji Ljudje odprtih rok